Kommunikation er en luksus

Nina Høst-MadsenAf Nina Høst-Madsen, interview med Roger Buch, kommunalforsker på Journalisthøjskolen
 
Publiceret torsdag 27. maj 2010


Oprustningen på kommunikationsfronten i kommunerne vil aldrig kunne legitimeres over for den enkelte borger. Desuden er det meget vanskeligt at vise, om kommunikationen giver værdi for borgerne i form af øget branding eller øget effektivitet. Det mener Roger Buch, kommunalforsker på Journalisthøjskolen

Kommunal oprustning
For nylig har Kurt Houlberg, programchef i den kommunale forskningsinstitution AKF, i en analyse i Politiken vist, at der er ansat lige så mange nye akademikere og kommunikationsfolk i sammenlagte kommuner, som der er i de ikke-sammenlagte kommuner. Det tyder umiddelbart på, at det stigende antal kommunikationsfolk i kommunerne ikke har noget med kommunalreformen at gøre. Og så alligevel. Roger Buch, kommunalforsker på Journalisthøjskolen mener, at kommunalreformen har haft betydning for udviklingen på en række områder, fx organisering af kommunikationen og synliggørelse af de nye kommuner.

”Før i tiden havde de mange små enheder rundt om i landet typisk ikke en hel gruppe af kommunikationsfolk ansat. De brugte i højere grad de eksisterende medier. I de nye større kommuner er der nu måske op mod 150 dagsinstitutioner og 20-40 skoler, hvilket har givet et behov for flere ansatte kommunikationsfolk”, siger han om kommunalreformens betydning.

Branding af de nye kommuner har også skubbet til den udvikling, mener han. Mange af de nye kommuner har igangsat en branding- og identitetsproces, der igen har øget behovet for flere kommunikationsfolk.

Nye medievaner
Men det er ikke kun kommunalreformen, der har ført til en oprustning af kommunikationsfolk i kommunerne. Måden, vi bruger medier på i dag, har haft størst betydning, vurderer han.

”Pointen er, at hele samfundet i samme periode er blevet mere og mere medialiseret. Virksomheder, græsrødder og det enkelte menneske bruger i dag langt flere og hurtigere kommunikationsplatforme”, siger Roger Buch.

Ingen garanti for mere service
Flere administrative ansatte betyder færre penge til service, men det er kun af marginal betydning. Det drejer sig måske om, at budgettet er belastet af 10-20 flere administrative ansatte i en enkelt kommune, vurderer Roger Buch. Alligevel oplever borgeren, at der er sket forringelser i perioden.

”Vi ser i dag en professionalisering i kommunerne, ligesom vi har set det i staten. Men det er ikke en garanti for, at borgeren får mere service. Tværtimod viser mange undersøgelser, at borgerne i dag oplever, at servicen er blevet ringere”, siger Roger Buch.

Kommunikation opfattes som luksus
Oprustningen på kommunikationsfronten i kommunerne vil aldrig kunne legitimeres over for den enkelte borger, mener Roger Buch. Desuden er det meget vanskeligt at vise, om kommunikationen giver værdi for borgere i form af øget branding eller øget effektivitet, siger han.

”Her gælder det samme som med flere penge til kultur. Det vil altid blive opfattet som luksus”, siger Roger Buch.

, ,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...