Indlæg tagget med ‘digital forvaltning’

Teknologi og marginalisering

Af Ebbe Sønderriis, journalist
27. oktober 2009 

Det danske arbejdsmarked er præget af stærke tendenser til marginalisering. Knap 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder er varigt eller langvarigt udstødt fra arbejdsmarkedet, og tallet påvirkes ikke ret meget af de økonomiske konjunkturer. Store menneskelige og økonomiske omkostninger kan undgås, hvis marginaliseringen begrænses. Læs videre…

Digitale services som borgerne gider bruge

Af Professor Birgit Jæger, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
17. september 2009 

Hvordan får vi borgerne til at bruge de digitale services, som offentlige myndigheder stiller til rådighed? Målet med den omfattende digitalisering i den offentlige sektor er dels, at borgerne får en bedre og mere sammenhængende service, dels at det offentlige bliver mere effektivt og kan løse opgaverne på trods af den demografiske udvikling. Læs videre…

Hvad er det, der ikke virker?

Af Annemarie Vitoft, Chefkonsulent, Økonomistyrelsen
2. september 2009 

Der digitaliseres som aldrig før. Regeringens arbejde med at effektivisere og modernisere den offentlige sektor kører i højeste gear. Den udvikling sikrer Danmark en international førerposition. Men det har været sværere at høste de forventede økonomiske gevinster og få mange tilfredse brugere af løsningerne. Er det implementeringen af de nye digitale løsninger, som ikke virker efter hensigten? Læs videre…

Nye mål for den digitale signatur

Af Palle H Sørensen, Centerleder, Center for Digital Signatur, IT- og Telestyrelsen
27. august 2009 

Danmark har i mange år haft en international førerposition, når det drejer sig om at udnytte potentialerne ved informations- og kommunikationsteknologi. Den fortsatte digitale udvikling kræver, at Danmark også i fremtiden har en sikker elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Læs videre…

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...