Om dette site

Dette site formidler viden fra et unikt samarbejde
Formålet med dette site er at formidle og oparbejde viden om kommunikationsmålinger i form af artikler og debat. Sitet var aktivt fra 2008 til og med 2011. Bjerg Kommunikation drev sitet på vegne af CBS og de fem myndigheder, der deltager i projektet “Målinger man kan lære af”.

Ny viden skabes i nye relationer
Samarbejdsprojektet “Målinger man kan lære af” skabte nye relationer ved at gå på tværs af traditionelle grænser mellem “det offentlige” og “det private” – og mellem det “vidensproducerende universitet” over for det “vidensforbrugende erhvervsliv”. Vi placerede os således i fronten af en forskningstrend, som åbner døre for, at ny viden og nye kompetencer genereres i et unikt netværk.

Viden til alle
Dette site var den platform, hvor vi gik i dialog og videndelte med alle, der interesserer sig for kommunikationsmålinger. Kommunikationsmaaling.dk var vidensbank og skabte dialog – ikke bare for de involverede samarbejdspartnere, men for alle som havde lyst og interesse i at sætte dagsordenen inden for feltet.

Hvorfor er der behov for ny viden?
Kommunikationsmålinger har for alvor gjort deres indtog i det private såvel som i det offentlige: effektmålinger, pressemålinger, tilfredshedsundersøgelser, medarbejderevalueringer mv. Spørgsmålet er, hvordan man drager nytte af de mange målinger, som både kræver tid og energi at foretage?

Vi vil besvarede dette spørgsmål ved at forske i emnet, indsamle viden og samarbejde om kommunikationsmålinger fra december 2007 til december 2011.

Målinger skal mere end dokumentere – de skal lære os nyt
“Måling man kan lære af” gik i dybden med at undersøge, hvilke roller og virkninger målinger har i det daglige arbejde med kommunikation. Vi ønskede at udvikle metoder og måleredskaber, der kunne bruges strategisk i kommunikationsarbejdet, og vi ønskede at vide mere om, hvad der sker med kommunikationsafdelingen og den øvrige virksomhed, når man benytter forskellige målemetoder.

Vores formål er bedre kommunikationsløsninger
Målet med forskningen, netværket og dette site var at bruge den nye viden som afsæt til at udvikle bedre målingstyper, der i sidste ende kan indgå i udviklingen af bedre kommunikationsløsninger til gavn for alle.

Bjerg Kommunikation har under ErhvervsPhD-ordningen ansat en forsker, der skal forske i emnet med vejledning fra CBS. Fødevarestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Skatteministeriet, Udenrigsministeriet, Økonomistyrelsen fungerer som forskningsfelt, bidrager med erfaringer og implementerer og evaluerer løbende forskningens resultater i samarbejde med Bjerg Kommunikation.

Nye projekter og ny viden
Siden projektets afslutning har Bjerg K været vært for en række nye projekter om kommunikation og måling. Du finder mere information på www.bjergk.dk.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...