3 korte svar fra Kathrine Westermann

Kathrine WestergaardAf Redaktionen
 
Publiceret tirsdag 11. marts 2008


Hvad er din holdning til kommunikationsmålinger?

Målinger er et anvendeligt redskab til at styrke, udvikle og finjustere en eksisterende kommunikationsstrategi, idet de kan være med til at besvare væsentlige spørgsmål som: Har man fat i den rette målgruppe? Foretager man de rette prioriteringer i det daglige kommunikationsarbejde? Hvilke indsatser giver hvilke resultater? Men målinger giver ikke svar på alt og er ikke at anskue som sandhedsgivende, men retningsanvisende.

Hvilke kommunikationsmålinger bruger I?

I forlængelse af Udenrigsministeriets overordnede kommunikationspolitik foretager vi bl.a. årlige kvantitative målinger af den medieomtale af Danmark, danskere, alt danskrelaterede m.v. nyder i amerikansk presse. Tallene bruges til at sætte nye fremtidig mål. For ganske vist kan omfanget af eksponeringen udledes, men ikke effekten. Der kan fx være mere styrke og gennemslagskraft over en artikel i The New York Times eller
designmagasiner som Dwell og Metropolis end 5 artikler i gratisaviser som amNew York på en måned. Det er erfaringen, hvorfor pressestrategien for år 2008 sigter mod øget synlighed i fagpressen inden for mode, design, bygge og anlæg, e-government, robot-, bio- og medicoteknologi; Generalkonsulatets handels- og investeringsfremmeområder. Dette for at ramme mere præcist i forhold til Generalkonsulatets interessenter og at få opinionsdannere inden for respektive faglige netværk i tale.

Hvilke perspektiver ser du i at gennemføre kommunikationsmålinger?

Kommunikationsmålinger er kommet for at blive. De tilbyder et fast grundlag at evaluere tidligere indsatser på, så vi hele tiden kan forbedre og forfine kommunikationen i det daglige og på det langsigtede strategiske niveau.

Men kommunikationsmålinger bør forvaltes med både et kvantitativt og kvalitativt blik. For sandheden ligger et sted midt imellem. Og det er her jeg ser den største udfordring ved integrationen af kommunikationsmålinger i kommunikationen i det offentlige.

På Generalkonsulatet har vi siden sommer 2008, og som noget helt nyt, kombineret reaktive og proaktive presseindsatser – fx overfor medier med såkaldte lange deadlines. Frugten af det har vi høstet, og mere vil forhåbentligt komme. For at se, om vi foretager de rette prioriteringer, vil vi derfor i 2008 iværksætte nye målinger af vores øvrige eksterne kommunikation.

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...