3 korte svar fra Henrik Kjerrumgaard

Henrik KjerrumgaardAf Redaktionen
 
Publiceret tirsdag 26. februar 2008


Hvad er din holdning til kommunikationsmålinger?

Der er stor fornuft i at bruge kommunikationsmålinger. Resultaterne kan være med til at skabe større forståelse for, hvordan man skal kommunikere for at trænge igennem, hvilke platforme der har størst effekt, og om man overhovedet trænger igennem med sine budskaber. Derudover kan det være en særdeles nyttig erfaringsdatabase, når man planlægger fremtidige indsatser. Men det er også vigtigt, at man ikke blot ukritisk styrer efter en enkelt målings resultater, men vurderer hvorfor pilen peger i den ene eller anden retning og forstår at sætte det ind i en kontekst.

Hvilke kommunikationsmålinger bruger I?

I Kvadrat måler vi jævnligt, hvor godt vores budskaber og værdier trænger igennem, og om der er overensstemmelse mellem det vi kommunikerer, og vores kunders opfattelse af os. Ligesom vi laver effektmålinger på eksempelvis annoncering. Vi bruger det både til evaluering og fremadrettet.

Hvilke perspektiver ser du i at gennemføre kommunikationsmålinger?

Det kan være med til at kvalificere og strukturere ens kommunikative indsats, men det kan ikke stå alene. Holdning, viden, erfaring, intuition og andre former for evaluering er mindst ligeså vigtigt at inddrage. Med andre ord skal målingerne ikke være styrende for ens beslutninger, men inddrages på lige fod med andre værktøjer og sund fornuft.

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...