Du er i virkeligheden hofnar eller skraldemand

Mette AsbjørnRikke TjorringAf Mette Asbjørn, journalist, Bjerg Kommunikation og Rikke Tjørring, journalist, Bjerg Kommunikation
 
Publiceret torsdag 28. januar 2010


Er du brandmanden, der slukker de brande, dine kolleger har forårsaget? Eller er du snarere bibliotekaren, der sørger for, at den rette viden kommer ud til de rigtige mennesker?

I Bjerg Kommunikation har vi netop foretaget en uhøjtidelig undersøgelse af kommunikationsfolks ”hemmelige identiteter”. Undersøgelsen er tænkt som en gimmick, der skal give os et vink med en vognstang om bredden i opgaverne hos danske kommunikationsfolk. Den viser – ikke overraskende – at vi kommunikatører bærer rundt på vidt forskellige ”usynlige kasketter” på jobbet. Mere overraskende er det måske, at de hemmelige identiteter dækker over så forskellige titler som hofnar og detektiv.

Vi kender din hemmelige identitet

Seks arketyper
Idéen til undersøgelsen opstod på et morgenmøde hos Bjerg K i starten af november, hvor vi tilfældigvis kom til at tale om, hvordan vi selv samt vores samarbejdspartnere og kunder giver den i rollen som mange vidt forskellige professioner i vores kommunikationsarbejde. Efter en brainstorm fandt vi frem til seks arketyper, som vi forventede, at danske kommunikationsfolk ville kunne kategoriseres efter;

  • Skraldemanden – Samler op på de andres idéer og tråde. Skraldemanden reagerer på tiltag i organisationen frem for selv at have mulighed for at skabe dem.
  • Sygeplejersken – Bruger kommunikation til at fikse organisationens fejl og mangler.
  • Direktøren – Træffer beslutningerne.
  • Brandmanden – slukker de ”brande”, som kollegerne har startet.
  • Bibliotekaren – Sørger for at den rette viden kommer ud til de rigtige medarbejdere.
  • Læreren – bruger kommunikation til informere og lære fra sig, f.eks. via kampagner.

Taleboble

Ikke-videnskabelig gimmick
Fordi undersøgelsen er tænkt som en gimmick, besluttede vi at gå ganske uvidenskabeligt til værks. Undersøgelsen blev skudt i gang i slutningen af november i forbindelse med Kommunikationsdøgnet på Kommunernes Landsforenings hjemmeside og på vore egne hjemmesider. Her kunne deltagerne anonymt tilkendegive deres hemmelige identitet ved et klik på en af de seks arketyper. Vi havde bevidst valgt ikke at udspecificere kategorierne, men opfordrede deltagerne til selv at forklare, hvorfor de identificerede sig som henholdsvis skraldemand, sygeplejerske, direktør, brandmand, bibliotekar eller lærer.

Taleboble

Hofnarer og detektiver
Som alternativ til de seks kategorier kunne deltagerne også vælge at placere sig selv under kategorien ”andet”, hvis de ikke umiddelbart kunne genkende sig selv i de seks arketyper. 17 procent valgte uden for vores kategorier. Deres forklaringer tegner et farverigt billede af vores fag, kommunikation.

Taleboble

”Jeg er hofnar. Dén der provokerer omgivelserne med sandhederne om effektiv kommunikation og den modsatte virkelighed. Jeg tror på, at de vedvarende udfordringer af herskende normer og kultur kan flytte den enkeltes holdning og praksis til det bedre,” skriver en deltager.
En anden svarperson kan heller ikke genkende sig selv blandt vores seks arketyper og tegner et endnu mere kulørt billede af sin hverdag:
“Kommunikationsarbejde minder mest af alt om detektivarbejde i bedste stil. Det gælder til enhver tid om at snuse den bedste historie op, finde frem til de egentlige motiver, have fokus på den mindste detalje og evne at koble de mest mystiske ting for at opklare hele historien. Sidst, men ikke mindst, gælder det om have masser af mod, energi – og humor. Så bliver det ikke mere Sherlock Holmes-agtigt, vel?”

Mange lærere
Langtfra alle deltagere overrasker dog med så kuriøse hemmelige identiteter. 83 procent af deltagerne lever nemlig op til vores antagelser om danske kommunikationsfolk og genkender sig selv blandt vores seks arketyper. For eksempel betegner en anselig andel – nemlig 24 procent af svarpersonerne– sig selv som lærere.
”Jeg er mest lærer, fordi jeg oplyser og forklarer vanskelige ting på en pædagogisk måde”, lyder svaret fra en typisk lærer.

Oprydning og brandslukning
Desværre beskriver mange af deltagerne deres hverdag i alt andet end rosenrøde vendinger. I sagens natur er det især skralde- og brandmændene, der er utilfredse med deres jobindhold. De fordeler sig på henholdsvis 13 og 7 procent af svarpersonerne.
”Jeg er mest skraldemand, fordi jeg konstant og hele tiden skal samle op, når en eller anden får sagt noget uigennemtænkt i pressen,” lyder det bittert fra en skraldemand, mens en brandmand kort og godt skriver: ”Jeg er mest brandmand, fordi jeg konstant skal slukke brande for andre”.

Servicemindede bibliotekarer
Mere tilfredse er eksempelvis bibliotekarerne, der tegner sig for 14 procent af de afgivne svar. For dem handler hverdagen først og fremmest om systematik og service.

”Jeg er mest bibliotekar, fordi jeg gennem research har overblikket. Det overblik bruger jeg, når kolleger og chefer kommer og spørger om noget. Samtidig bruger jeg det til at formidle den viden, som jeg er i besiddelse af,” forklarer en bibliotekar.

Fordi vores undersøgelse er en anonym for-sjov-undersøgelse, kan vi indtil videre kun gisne om, hvor i kommunikationslandskabet henholdsvis bibliotekarer, lærere, detektiver etc. befinder sig.

Legen forsætter
Vores gimmick er ikke slut endnu. Selvom vi egentlig havde besluttet at lukke undersøgelsen, har vi ombestemt os og holder den åben i håbet om at få flere tankevækkende og sjove reaktioner.

Gå ind på www.bjergk.dk/hemmelig og tilkendegiv, hvilken hemmelig identitet du har. Din besvarelse er anonym. Når du har afsløret din hemmelige identitet, får du samtidig adgang til at se, hvad andre kommunikationsfolk har skrevet.

,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...