Digital forvaltning

Hvornår har du sidst trukket et nummer hos kommunen eller sendt en frankeret svarkuvert til SKAT? Hvis du ikke kan huske det, er du formentlig blandt de 50 %, der i dag benytter de digitale muligheder i det offentlige.

Men er 50 % nok, når man tager det offentliges investering i digitale løsninger i betragtning? Hvis flere danskere skal bruge digitale løsninger i kontakten med myndigheder, så stiller det høje krav til både borgere og myndigheder. Her på kommunikationsmåling.dk sætter vi i efteråret 09 fokus på, hvordan man måler, hvis man vil sikre sig den bedst mulige udvikling og dokumentation for de digitale løsninger.

Hvis du har flere holdninger til temaet, end du kan give udtryk for i vores quick poll, så send os en artikel eller kommenter nogle af de artikler, som du allerede nu finder på sitet.

Hvad mener du?

It-løsninger har generelt forbedret det offentlige serviceniveau inden for de sidste 5 år!

  • Enig (38%)
  • Meget enig (24%)
  • Uenig (23%)
  • Meget uenig (9%)
  • Hverken/eller (6%)

Antal stemmer: 82

Indlæser ... Indlæser ...

Teknologi og marginalisering

Det danske arbejdsmarked er præget af stærke tendenser til marginalisering. Knap 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder er varigt eller langvarigt udstødt fra arbejdsmarkedet, og tallet påvirkes ikke ret meget af de økonomiske konjunkturer. Store menneskelige og økonomiske omkostninger kan undgås, hvis marginaliseringen begrænses. Læs videre…

Digitale services som borgerne gider bruge

Hvordan får vi borgerne til at bruge de digitale services, som offentlige myndigheder stiller til rådighed? Målet med den omfattende digitalisering i den offentlige sektor er dels, at borgerne får en bedre og mere sammenhængende service, dels at det offentlige bliver mere effektivt og kan løse opgaverne på trods af den demografiske udvikling. Læs videre…

Hvad er det, der ikke virker?

Der digitaliseres som aldrig før. Regeringens arbejde med at effektivisere og modernisere den offentlige sektor kører i højeste gear. Den udvikling sikrer Danmark en international førerposition. Men det har været sværere at høste de forventede økonomiske gevinster og få mange tilfredse brugere af løsningerne. Er det implementeringen af de nye digitale løsninger, som ikke virker efter hensigten? Læs videre…

Digitalisering af den offentlige sektor

Offentlige myndigheder må i dag forholde sig til en virkelighed, der er meget anderledes end for blot 20 år siden. Den eksplosive fremvækst af nye informations- og kommunikationsteknologier stiller stadig højere krav til det offentliges service og kommunikation. Læs videre…

Nye mål for den digitale signatur

Danmark har i mange år haft en international førerposition, når det drejer sig om at udnytte potentialerne ved informations- og kommunikationsteknologi. Den fortsatte digitale udvikling kræver, at Danmark også i fremtiden har en sikker elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Læs videre…

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...