“Målinger man kan lære af”

En privat virksomhed, et universitet og fem myndigheder arbejder sammen i projektet “Målinger man kan lære af”. Her fortæller vi hver især hvorfor.

 • Bjerg Kommunikation

  Bjerg K ønsker at være markedsførende inden for sit felt: design & kommunikation med kompleks forretningsudvikling og strategi i fokus. Det opnår vi på to måder. Vi reagerer fleksibelt og dynamisk på nye krav til os. Og vi investerer i forskningsprojekter, der sikrer os adgang og eneret til ny viden. Bl.a. derfor tog vi i 2007 initiativ til projektet “Målinger man kan lære af”.

 • Økonomistyrelsen

  Økonomistyrelsen er frontløber med måling af effekt, effektivitet og styring. Ved at deltage i projektet ”Målinger man kan lære af” får vi mulighed for at være med til at sætte dagsordenen på et felt, som vi mener stadig kan styrkes og forbedres. Vi i Økonomistyrelsen ved at kommunikationen med vores kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter er altafgørende, derfor tager vi udgangspunkt i deres behov i vores kommunikation. Men vi vil blive endnu bedre end vi er, derfor vil vi kende mere til effekten af vores kommunikation.

 • Udenrigsministeriet

  Kommunikation er et vigtigt redskab i Udenrigsministeriets arbejde, bl.a. når vi skal fremme danske interesser og værdier i udlandet. Vi vil gerne måles på de resultater, vi skaber, og lære af de fejl vi begår, når vi kommunikerer. Det er derfor, vi deltager i ”Målinger man kan lære af”

 • Skatteministeriet

  Skatteministeriet ønsker, at alle ledere og medarbejdere ved, hvor vi som koncern er på vej hen, hvordan og hvorfor. Det er vigtigt, at alle føler sig godt informerede blandt andet via en åben og aktiv debat om centrale emner af betydning for vores udvikling. Skatteministeriet har derfor nedsat et koncernprojekt, som for første gang har sat fokus på intern koncernkommunikation. Men vil projektets anbefalinger virke? Skatteministeriet ser det som en klar gevinst at få stillet skarp på effekten af projektets anbefalinger i samspil med en forsker og et kommunikationsbureau. Koncernen Skatteministeriet består af Landsskatteretten, SKAT og Skatteministeriets departement.

 • Fødevarestyrelsen

  God kommunikation er vigtig for at sikre en effektiv organisation og for at sikre gode relationer til omverdenen. Men hvordan måler man, hvad der virker og finder ud af hvorfor? Fødevarestyrelsen er i gang med især at forbedre den interne kommunikation og vil gerne være sikker på at få mest muligt ud af anstrengelserne. Derfor glæder vi os til at få en forsker og et professionelt bureau inden for dørene og til at udveksle erfaringer med de andre deltagere i projektet.

 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

  Kommunikation er afgørende for Forbrugerstyrelsens arbejde, når vi forfølger vores målsætning om at klæde forbrugerne bedst muligt på til at træffe informerede valg, når de handler. Vi bruger meget tid på at måle, undersøge og analysere effekten af det, vi kommunikerer til forbrugere og virksomheder. Det er vores mål, at vi med nye systematiske og grundige målinger kan forbedre vores kommunikation og benytte brugerdreven innovation til at inddrage forbrugerne, når vi tilrettelægger indsatsen for bedre forbrugerforhold i Danmark. Forbrugerstyrelsen deltager i “Målinger man kan lære af” for i højere grad at kunne gå mere systematisk til kommunikationsmålinger, end vi gør i dag.

 • CBS

  CBS er et internationalt orienteret universitet, der bidrager til erhvervslivets og det øvrige samfunds udvikling gennem forskning, uddannelse, formidling og videndeling. CBS skaber original og relevant viden og udbyder forskningsbaserede uddannelser. CBS er en anerkendt formidler af viden gennem publicering, deltagelse i den offentlige debat, rådgivning og efter- og videreuddannelse. CBS udvikler og deler viden i partnerskab med universiteter, virksomheder og organisationer. Erhvervs-ph.d.-samarbejdet omkring ‘Målinger man kan lære af’ mellem Bjerg Kommunikation og Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS, er et godt eksempel på et sådant partnerskab.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...