Nye mål for den digitale signatur

Af Palle H Sørensen, Centerleder, Center for Digital Signatur, IT- og Telestyrelsen
 
Publiceret torsdag 27. august 2009


Danmark har i mange år haft en international førerposition, når det drejer sig om at udnytte potentialerne ved informations- og kommunikationsteknologi. Den fortsatte digitale udvikling kræver, at Danmark også i fremtiden har en sikker elektronisk kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse. Dette er en afgørende forudsætning for, at vi kan opnå effektivitet, kvalitet og fleksibilitet i de offentlige serviceydelser og innovation og vækst i erhvervslivet.

Stadig flere danskere tager de digitale muligheder til sig samtidig med, at en større del af virksomhedernes og myndighedernes kommunikation digitaliseres. Der ligger fortsat et stort potentiale ved etablering af innovative digitale løsninger lige fra selvbetjeningsløsninger, der kan spare den enkelte tid og penge, til arbejdsbesparende teknologier f.eks. inden for social- og sundhedsområdet.

Den første digitale signatur
Det kræver høj sikkerhed og tryghed at indfri potentialerne ved de digitale løsninger, herunder en infrastruktur til sikker identifikation og fortrolig digital kommunikation. I 2003 tog videnskabsministeren initiativ til lancering af første generations digitale signatur. Det har resulteret i, at der i dag er udstedt ca. 1,5 millioner signaturer til borgere og virksomheder, der kan anvendes til et stort antal offentlige og private digitale services.

I august 2008 indgik videnskabsministeren på vegne af stat, regioner og kommuner en aftale med det PBS-ejede selskab DanID om udvikling, implementering og drift af en ny digital signatur. Den nye digitale signatur vil give borgere og virksomheder en mere brugervenlig, sikker og fleksibel adgang til digitale services på tværs af myndigheds- og sektorgrænser i såvel den offentlige som den private sektor.

NemID
Mest markant sikres en fælles løsning med finanssektoren, så signaturen kan anvendes både i netbankerne og til offentlige og private digitale services. Den nye digitale signatur vil desuden kunne anvendes fra alle computere med internetadgang, uanset hvor i verden man befinder sig. Den nye digitale signatur, der vil blive markedsført under navnet NemID, vil blive taget successivt i anvendelse fra første kvartal 2010.

Målinger skal sikre brugertilfredsheden
Ved udgangen af 2010 forventes det, at mere end 2 millioner borgere har taget NemID i brug til netbanker og offentlige myndigheder. IT- og Telestyrelsen vil bl.a. via markedsundersøgelser løbende følge op på brugertilfredsheden hos borgere og virksomheder med henblik på at optimere brugervenligheden, øge anvendelsesmuligheder og stimulere udbredelsen af NemID.

Med den store udbredelse af NemID kan det forventes, at de enkelte myndigheder vil kunne opnå positive business cases ved at flytte deres kommunikation fra analoge kanaler til borgercentrerede digitale selvbetjeningssystemer.

En langsigtet strategi
Den ny signatur bliver udviklet i et privat-offentligt samarbejde med den finansielle sektor. Den type samarbejde omkring en fælles sikkerhedsløsning er ikke set før i Danmark eller for den sags skyld i andre lande. Danmark bliver det første land, der kan bygge bro mellem det offentlige og private på en så konkret og brugbar måde til gavn for det offentlige, borgere og virksomheder.

De overordnede linjer og mål blev lagt i regeringens globaliseringsstrategi fra 2006: ” Fremgang, fornyelse og tryghed – strategi for Danmark i den globale økonomi”. Centralt i denne strategi hedder det, at vi skal ”forandre og forny det danske samfund” for at ”fastholde Danmarks position som et af verdens rigeste lande”.

Kommunikation på nettet fra 2012
Et af målene i globaliseringsstrategien er, at alt relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor skal kunne foregå digitalt senest i år 2012. For borgerne er der tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervslivet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun kan sendes via digitale kanaler.

På vej mod dette mål har regeringen aftalt med de kommunale organisationer, at der afholdes en ”eDag3” den 1. november 2010, under overskriften ”Nem adgang til det offentlige på nettet”, og et af målene er: ”Alle borgerrettede selvbetjeningsløsninger med national udbredelse, hvor der er behov for sikker identifikation, skal alene anvende NemLog-in med digital signatur”.

Digital signatur spiller således en helt afgørende rolle i forhold den fortsatte digitalisering af samfundet.

, , , ,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...