Mie Femø Nielsen: Strategisk Kommunikation

Jakob AndresenAf Jakob Andresen
 
Publiceret torsdag 20. maj 2010


BOGANMELDELSE. Strategisk Kommunikation er en introduktion til fagområdet strategisk kommunikation. Bogen kredser om fem overordnede strategiske elementer, der udgør disciplinen Strategisk Kommunikation i en kort, men omfattende gennemgang.

Strategisk kommunikationStrategisk Kommunikation er en introduktion til fagområdet strategisk kommunikation. Bogens forfatter er Mie Femø Nielsen, kandidat og Ph.d. fra KU og lektor i kommunikation og konversationsanalyse samme sted. Strategisk Kommunikation er den ene ud af tre udgivelser af Mie Femø i foråret 2010. Bogen kredser om fem overordnede strategiske elementer, der udgør disciplinen Strategisk Kommunikation i en kort, men omfattende gennemgang.

Bogen er på 186 sider i alt og indeholder 6 kapitler samt indledning, litteratur og register. 1. kapitel omhandler kommunikation og strategi, og introducerer begrebet strategisk kommunikation. 2. kapitel handler om branding, hvilket beskrives som mest centrale disciplin indenfor strategisk kommunikation. 3. kapitel tager fat på stakeholder relationer, og opererer især med disciplinerne Public Relations, Issue Management og Corporate Social Responsibility. 4. kapitel tager fat på Medarbejderkommunikation. 5. kapitel omhandler Det Dagsordensættende Spil, om virksomhedens brug af nyhedsmedier og styring af offentlige debatsager. 6. kapitel beskriver anvendelsesperspektiver for bogen samt tendenser indenfor kommunikation, herunder et indblik i nutidens og fremtidens tendenser.

“Strategisk kommunikation i dagens Danmark handler ikke bare om at råbe noget ud fra tagene eller via lækre TV-spots”

Strategisk kommunikation er en kompleks disciplin, der har til formål at påvirke virksomhedens stakeholdere til at opnå en bestemt forståelse af virksomheden, dens komponenter, budskab, formål med mere. Strategisk Kommunikation er en paraplydefinition for virksomhedens samlede kommunikationsindsats, hvorunder man finder en bred pallette af kommunikationsstrategier og omfattende definitioner, analyser og operationaliseringsmuligheder. Det er klart at en bog på 186 sider ikke formår at gå i dybden med de forskellige discipliner, men kun når en overfladisk gennemgang. Med Mie Femøs Strategisk Kommunikation, kradser vi i overfladen af et komplekst begreb og når aldrig ned til de dybere strategiske lag. Derimod når vi bredt omkring emnet og får skabt et samlet indblik i et ”how-to-think” perspektiv. Selvom bogen bevæger sig i overfladen af strategsik kommunikation, formår Femø alligevel på 186 sider at give en meget grundig indføring i de enkelte discipliner. Bogen holder fokus på virksomhedens forhold til stakeholdere, og opstiller et indblik i, hvad en samlet kommunikationsstrategi primært bør fokusere på for at pleje sine stakeholder relationer bedst muligt. Til at understøtte dette gør Femø i høj grad brug af faktuelle eksempler og illustrerer pointer og analyseredskaber med modeller og skemaer. Bogen er letlæselig selvom den er faglig, og Femø holder pænt læseren i hånden gennem de forskellige kapitler. Bogen byder ikke på noget nyt indenfor strategisk kommunikation. De forskellige discipliner er samlet fra andre værker, herunder især Femøs egne tidligere publikationer og bogen fungerer derfor som en sammenfatning af tidligere teorier og initiativer, der samler den strategiske kommunikations væsentligste discipliner under én publikation.

Skal jeg læse Strategisk Kommunikation af Mie Femø?
Hvis du har brug for et hurtigt resumé af de mest væsentlige elementer af strategisk kommunikation, er Strategisk Kommunikation et godt bud på et oversigtsværk. Som cand. comm. med et uddannelsesmæssigt fokus på strategisk kommunikation, var der for mit eget vedkommende ikke meget at hente i bogen, som jeg ikke allerede har et langt mere omfattende kendskab til, end hvad Femø her tilbyder. Dog mener jeg bogen egner sig fortrinligt til en indføring i strategisk kommunikation for nye på området, og jeg vil især anbefale bogen til nye studerende på kommunikations- og virksomhedsuddannelser, samt til ledere og medarbejdere i virksomheder, der mangler viden og inspiration om emnet, i forbindelse med deres kommunikations- og organisationsstrategi. For mere operationaliserbar viden, vil jeg dog anbefale værker, der går dybere ned i de enkelte discipliner.

Mie Femø Nielsen, 2010. Akademisk Forlag. ISBN: 9788750039686

,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...