Måling skal vise, at vi er pengene værd!

Af Ane Eggert, kommunikationskonsulent, KL (Kommunernes Landsforening)
 
Publiceret fredag 3. april 2009


Mens de kommunale kommunikationsfolk hopper fra den ene opgave til den anden, har politikere og direktører svært ved at få øje på kommunikationsfunktionens fulde berettigelse. De kommunikationsansvarlige oplever ikke, de er færdige med det ene gøremål, før det næste kommer dumpende. Og så savner de mål, retning og ofte opbakning fra den øverste ledelse.

I KL henvender flere kommunale kommunikationsfolk sig, fordi de står overfor eller frygter at få skåret i kommunikationsressourcerne. De efterspørger redskaber til at få gennemslagskraft. Det er der mange veje til, men en af de helt centrale er ifølge KL ved hjælp af måling – at vise vi er pengene værd. Det er vigtigt over for topledelsen (og i sidste ende borgerne), at kunne dokumentere at investeringen i kommunikation betaler sig.

Prioriteret og strategisk måling
Måling af kommunal kommunikation er en af de helt store udfordringer for kommunerne. I en KL undersøgelser giver de kommunikationsansvarlige udtryk for, at det er vigtigt at måle kommunikationen, men omvendt bruger de kun lidt tid på opgaven. Det er svært at finde tiden i en travl hverdag, hvor produktion fylder meget, og frygten for, at måling tager tiden fra kerneopgaven med produktion, afholder mange.

Kun få kommuner har forsøgt sig med kommunikationsregnskaber, senest Odense Kommune. De første generationer af kommunikationsregnskaber var så omfattende, at de kunne forvirre selv de mest hardcore matematikere. Det har skræmt flere væk og betydet, at kun meget få kommuner igennem tiderne har forsøgt sig med mere systematiske målinger, programmer og opfølgning.

Fremtidens målinger
Måling er vigtig, men omvendt må målingen ikke blive så ressourcekrævende, at omkostninger til måling af kommunikation koster mere, end det koster at lave den. Derfor er de tidligere kommunikationsregnskaber, som vil måle på alt, lagt på hylden. Og i stedet skal fremtidens målinger skære ind til benet og fokusere på det vigtigste. Der skal måles på de strategiske indsatsområder, som topledelsen har været med til at pege på – fx de områder som er vedtaget i kommunens
kommunikationspolitik og vision.

Det er vigtigt, at kunne dokumentere at investeringen i kommunikation betaler sig – det kan være et værn mod nedskæringer i krisetid. Hvis værdien af kommunikationsarbejdet skal synliggøres over for topledelsen, er det helt afgørende, at effekten af indsatsen kan dokumenteres og dermed synliggøres. Kun ved at måle på kommunens indsats kan de kommunikationsansvarlige opnå viden om, hvordan den enkelte kommune kan målrette og forbedre kommunikationsarbejdet fremover.

Konkrete råd og netværk
I KL’s guide til kommunikationsmålinger giver vi råd til, hvorfor måling er vigtig, hvordan man kommer godt i gang, hvad målene skal være, og hvilken metode man skal vælge? I guiden kan man fx læse, hvordan nogle kommuner har arbejdet med målinger relateret til kommunens hjemmesider, presseindsats og interne kommunikation.

Vi har også for nylig startet et netværk for kommunale kommunikationschefer. De skal på et møde i april drøfte kommunernes arbejde med måling. Vores ambition er, at netværksmødet vil resultere i mere præcise anbefalinger til kommunerne – om måling, sådan at kommunerne får en fælles tilgang til kommunale kommunikationsmålinger. Vi skal have valgt tal og metoder, som kan sammenlignes internt i kommunen fra år til år, men også kunne benchmarkes kommunerne imellem.

Kun gennem facts og gennemtænkte metoder kan vi overbevise kommunalbestyrelsen og direktionen om, at kommunikation gør en forskel – og vise skatteyderne at den kommunale kommunikation er pengene værd.

KL og kommunernes kommunikation

Siden kommunalreformen har kommunikationsmedarbejdere efterspurgt, at Kommunernes Landsforening (KL) spiller en større rolle i forhold til at skabe netværksaktiviteter og vejlede kommunerne i kommunal kommunikation.

Derfor har KL de sidste to år opgraderet arbejdet med kommunernes kommunikation. Siden 2007 har KL udbudt en årlig kommunikationskonference, udviklet et fagområde på kl.dk om kommunikation, støttet et forskningsprojekt og udarbejdet en række temaguides. En af disse temaguides er ’Kommunikationsmålinger’ – beskrevet i denne artikel.
Læs mere på www.kl.dk/kommunikation

, , , , , , , ,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...