Kommunikations- og kampagneplanlægning

Af Tanja Funt, cand.ling.merc i kommunikation og formidling.
 
Publiceret tirsdag 31. august 2010


BOGANMELDELSE. Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard har sammen skrevet den 4. udgave af ”Tilrettelæggelse af information Kommunikations- og kampagneplanlægning”. Samarbejdet er kommet i stand for, som de skriver i forordet, at sikre at bogen ikke er gået i stå efter 3. udgave, hvilket ville være sket, hvis ikke de to meget forskellige forfattere havde samarbejdet om den nye udgave.

Bogens målgruppe
Strategisk kommunikationBogen er skrevet til medie-, kommunikations- og informationsuddannelser og kurser på universiteter og handelshøjskoler. Den kan også anvendes på læreruddannelser og til efteruddannelse og af praktikere (p. 16).

Bogens formål
Bogens formål er at læseren på et teoretisk grundlag:

  • Kan planlægge og evaluere målrettet kommunikationsarbejde
  • Kender begrænsninger og muligheder for strategisk kommunikation
  • Kan udarbejde en platform og en briefing til en kommunikationsindsats
  • Får en forståelse af, at der sjældent i praksis findes rigtige løsninger, [og] kan se, at nogle løsninger er bedre end andre. (p. 15).

Bogens første del – Praktisk kommunikation
Bogen starter med en gennemgang af emne, formål, tilgang og en række begreber, som er gode at have på plads, inden man læser videre. Derefter går forfatterne videre til første del: ”Praktisk kommunikationsteori”. Denne del indeholder nogle af kommunikationsteoriens grundmodeller (bl.a. PIA og SOR, som mange sikkert vil kunne nikke genkendende til fra andre lærebøger), overtalelsesteori, effektmodeller mv.
 I denne del af bogen kan man også læse om branding (kapitel 10), som må siges at være ét af tidens meget omtalte temaer inden for kommunikation, og finde en model for målrettet kommunikation (kapitel 11).

2. del – Kampagnestrategi
Bogens anden del har overskriften Kampagnestrategi og indeholder bl.a. kapitlerne ”Planlægningens systematik” (Kapitel 12) og ”Valg af kommunikationsform” (kapitel 17). I sidstnævnte kapitel kan man bl.a. læse om netværkskommunikation.

3. del – Handlingsplan
Efter kapitlet om forskellige kommunikationsformer, kommer bogens 3. del, Handlingsplan.  Denne del indledes med kapitel 18 – ”Kampagnens budskab”, som tager udgangspunkt i budskabets tre elementer: indhold, udformning og kommunikator.  I del 3 kan man også hente hente hjælp til, hvilke medier, man skal vælge til sin kampagne mv. Handlingsplanen slutter med et kapitel om måling af kampagnens effekt, hvilket er det måske mest oversete element, når man gennemfører en kommunikationskampagne.
Bogen afsluttes med en række cases og litteraturhenvisninger, hvor der er rig mulighed for at finde inspiration til supplerende litteratur, hvis man har set sig varm på nogle af bogens emner.
 

Der er altså tale om en lærebog, og jeg vil tilføje, at det er en relativt tung én af slagsen. Der er rigtig mange begreber at holde styr på, og det vil bl.a. derfor være en stor fordel, at man har teoretisk viden om kommunikation, inden man kaster sig over den.

Når forfatterne har valgt at opdatere den forrige udgave, synes jeg godt, at den i endnu højere grad måtte have afspejlet tidens tendenser. Bl.a. er stort fokus på brugen af virtuelle netværk i disse år, også i forbindelse med markedsføring, og derfor kunne forfatterne have valgt at bruge mere plads på dette. Det samme gør sig gældende for viral kommunikation, som også er omtalt relativt kort.

Alt i alt en lærebog, der kommer rigtig godt rundt om de centrale teorier og emner ved kommunikations- og kampagneplanlægning. Et plus er også en række cases og øvelser, som er med til at gøre teorierne levende.

Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard. Tilrettelæggelse af information- Kommunikations- og kampagneplanlægning. Academica. 2010. 4. udgave. 376 sider.

, , , ,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...