Corporate Communication

Af Janus Juell Sundbye, cand.comm.
 
Publiceret tirsdag 12. oktober 2010


Boganmeldelse. Goodman og Hirschs tilgang til kommunikationsverdens muligheder og udfordringer er ikke nyskabende, men de har et solidt greb om udfordringerne i corporate communication i dag og udpeger hvor minerne ligger og hvor den farbare vej er.

Nye udfordringer – og løsningerne
Formålet med Corporate Communication – Strategic Adaption for Global Pratice er, at stille forslag til måder man kan gøre modstand mod de kræfter, en global virksomhed i dag står overfor og de specifikke udfordringer, der følger i deres kølvand. Bogen giver indsigt i de mange udfordringer, den globale leder har i en forretningsverden, der er præget af globalisering og en konstant tilstrømning af ny teknik og nye kommunikationskanaler.

Bogen tilfredsstiller både din indre teoretiker og praktiker, for bogen kan overordnet ses som to dele: en teoretisk del, der identificerer og analyserer problemområderne og en praktisk del, der giver håndgribelige forslag til handlemåder i forhold til specifikke funktioner indenfor corporate communication.

Teori som udgangspunkt
Den teoretiske del fungerer som udgangspunktet for tanken i de ’guidelines’ der præsenteres i den praktiske del. Teoridelen er yderligere inddelt i fire dele, som lægger skinnerne til det overordnede tankesæt.

I første del præsenteres de historisk vigtigste faktorer, der har ført corporate communication hen hvor den er nu: ”To understand how radical changes in business and the media have influenced the practice of corporate communication, we need to look at those changes themselves.”
Her beskrives de dynamiske og skiftende globale omgivelser, som påvirker corporate communication.
Derefter fremlægges de egenskaber, en ’corporate communication professional’ bør besidde for at klare sin virksomhed gennem de udfordrende omgivelser.

Anden del ser disse omgivelsers konsekvenser i forhold til mere specifikke kommunikationselementer: Web 2.0, etik og interessenter, virksomhedskultur og økonomiske faktorer.

Bogens tredje del præsenterer en række brugbare modeller, der sætter den akkumulerede viden i normative bokse.

Den sidste del af den overordnede teoridel beskriver vejen frem og hvad dit forsvar mod de eksterne faktorer skal bestå af i stil med de amerikanske selvhjælpsbøger.

’Concrete and specific guidelines’
Bogens praktiske del tager udgangspunkt i tretten områder, der påvirkes af de globale, tekniske og organisationsmæssige forandringer som er bogens omdrejningspunkt. Blandt områderne er krisekommunikation, media relations, medarbejderrelationer, corporate citizenship, kernekompetencer for corporate communication og reputation management.
Alt i alt er bogen et godt udgangspunkt for at genindstille sin tilgang til corporate communication eller bare få indblik i emnet. Det er dog værd at være opmærksom på dens normative karakter, da den fra første side lægger skinnerne til forfatternes eget specifikke tankesæt.

, ,

Der er lukket for kommentarer.

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...