Indlæg tagget med ‘måling’

Auditing communication at Maersk Line

Af Klavs Valskov, head of communications, Maersk Line
26. april 2010 

Klavs Valskov is determined to prove to senior leaders that his function makes a difference to the organization as it journies through tough times. He explains how he carries out a yearly communication audit to assess how his team’s efforts impact the workforce and also to gather evidence of the value they bring. Læs videre…

Guide til succes med målinger i kommuner

Af Kresten Bjerg, Kommunikationsrådgiver, Bjerg K
4. december 2009 

Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første trin på vej til en succesfuld måling er at gøre dit formål klart. Læs videre…

Hvordan måler man sig til et ambitiøst kommunikationsarbejde?

Af Morten Krogh Petersen, ErhversPhD-studerende hos Bjerg Kommunikation og CBS
26. oktober 2009 

Hvad er ambitiøst kommunikationsarbejde? Og kan kommunikationsmålinger stille sig i vejen for ambitiøst kommunikationsarbejde? Ja, hvis ikke den specifikke, organisatoriske kontekst tages i betragtning, lød svaret på kurset ’Måling af kommunikation’, der blev afholdt af KommunikationsForum. Læs videre…

Performancemålinger og deres brug i private og offentlige organisationer

Af Esben Rahbek Pedersen, Post.doc. (forskningsadjunkt), Ph.d., Copenhagen Business School
18. august 2009 

Målinger anvendes i dag overalt i den private og offentlige sektor, men brugen af dem lader stadig en del tilbage at ønske. Læs videre…

Bedst på Nettet – den digitale nytteværdi skal kunne måles

Af Jes Folden Hyldig, IT- og Telestyrelsen
11. august 2009 

Hvert år siden 2001 er et bredt udsnit af det offentliges hjemmesider blevet screenet i forbindelse med konkurrencen “Bedst på Nettet”. Deltagerne i Bedst på Nettet er hidtil blevet vurderet på deres hjemmesiders basale indhold, men nye tider og en voksende modenhed blandt deltagerne nødvendiggør et nyt fokus og nye målemetoder. Læs videre…

Pages: Prev 1 2 3 Next

Modtag nyhedsbrev

Bjerg K udsender et nyhedsbrev med nyt om kommunikation og målinger.

Indtast din e-mail og modtag næste nyhedsmail.

Målinger man kan lære af

Dette site er en mindre del af et større forskningsprojekt, som vi kalder "Målinger man kan lære af". Deltagerne i forsknings-projektet samarbejder om at udvikle og afprøve nye og bedre måder at måle effekten af større kommunikationsløsninger på: hjemmesider, intranet, pressearbejde, videndeling, ledelseskommunikation, kommunikationspolitikker og -strategier mv. Deltagerne er:

Økonomistyrelsen

Udenrigsministeriet

Skatteministeriet

Fødevarestyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

CBS

Bjerg Kommunikation

Kontakt os for mere information om forskningsprojektet...

Læs om deltagernes motivation for at deltage...